Καυστήρα καύσης ανθρώπου.

Είδη λεβήτων πέλλετ Δύο είναι τα βασικά είδη λεβήτων πέλλετ: Οι λέβητες με καυστήρα πέλλετ, και οι λέβητες βιομάζας. Οι λέβητες με καυστήρα πέλλετ, μοιάζουν πολύ με τους λέβητες πετρελαίου, οι ομοιότητα τους όμως έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση, αφού πρόκειται για εντελώς διαφορετικές συσκευές, σχεδιασμένες από την αρχή για καύση πέλλετ. Η τροποποίηση υφιστάμενων λεβήτων πετρελαίου σε λέβητες πέλλετ με αλλαγή μόνο του καυστήρα που συμβουλεύουν διάφοροι επιτήδιοι για την μείωση του κόστους κατασκευής είναι εντελώς λάθος, και οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση και τεχνικά προβλήματα στον καυστήρα, αφού ο λέβητας πετρελαίου είναι σχεδιασμένος για καύση άλλου καυσίμου, με διαφορετική συμπεριφορά κατά την καύση. Τέτοιες εγκαταστάσεις εμφανίζουν πολύ συχνά προβλήματα στον καυστήρα υψηλές θερμοκρασίες, συχνή αντικατάσταση ανταλλακτικών κ. Οι λέβητες βιομάζας είναι συσκευές σχεδιασμένες εξ αρχής για καύση πέλλετ και βιομάζας μικρά κουκούτσια, wood chips κ.

Tweet Πολύς λόγος γίνεται για την αντικατάσταση Καυστήρων Πετρελαίου ή Αερίου με Καυστήρες Pellet, σε Λέβητες που είναι ήδη εγκατεστημένοι και χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα ορυκτά καύσιμα ώστε να χρησιμοποιούν Στερεά Βιοκαύσιμα υγεία απώλεια βάρους kg την θέρμανση τους. Μπορεί μια τέτοια αλλαγή να φαίνεται ότι μειώνει το κόστος της επέμβασης αλλά είναι έτσι, ή μήπως είναι μία εύκολη πώληση που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποδειχθεί λανθασμένη; Όλα τα συστήματα θέρμανσης έχουν δύο τμήματα.

Τον Λέβητα που περιέχει το νερό που θέλουμε να θερμάνουμε για να κυκλοφορήσει στα καλοριφέρ και τον Καυστήρα που αναφλέγει το καύσιμο και διοχετεύει τα ζεστά καυσαέρια μέσα στον λέβητα για να τον ζεστάνει.

τρώνε στη συντήρηση για να χάσουν βάρος υπάρχει κάποιο συμπλήρωμα για να χάσετε βάρος

Οι λέβητες που είναι κατασκευασμένοι για να χρησιμοποιούν Καυστήρες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, αναγκάζουν τα καυσαέρια να καυστήρα καύσης ανθρώπου από συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες είναι φτιαγμένες ώστε να αφαιρούν όση περισσότερη θερμοκρασία γίνεται από αυτά και να την μεταδίδουν στο νερό των καλοριφέρ. Αυτές οι διαδρομές, που μπορεί να είναι πολλές στο αριθμό, δυσκολεύουν πάρα πολύ τον καθαρισμό της στάχτης που παράγεται από τα Pellets μιας και ο λέβητας Πετρελαίου δεν είναι φτιαγμένος για να διαχειρίζεται καύσιμα που παράγουν στάχτη.

Αυτό σημαίνει πως το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσαρμογής είναι ένα σύστημα που δεν είναι φιλικό καυστήρα καύσης ανθρώπου τον χρήστη και έχει πολύ μικρή αυτονομία.

καυστήρα καύσης ανθρώπου σιγά σιγά τρώνε και χάνουν βάρος

Η έλλειψη συχνού και αποτελεσματικού καθαρισμού των τοιχωμάτων και των διαδρομών του λέβητα από καυστήρα καύσης ανθρώπου στάχτη, μειώνει δραματικά τον βαθμό απόδοσης του λέβητα και έχουμε κακή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης με πολύ αυξημένες καταναλώσεις αλλά και διάρκεια ζωής που δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια.

Πέρα από αυτό υπάρχει το πρόβλημα των καυστήρων pellet που χρησιμοποιούνται.

καυστήρα καύσης ανθρώπου bft απώλεια βάρους τεχνολογία

Οι καυστήρες οριζόντιας φλόγας είναι αυτοί που προσαρμόζονται σε αυτά τα συστήματα καιι οι περισσότεροι από καυστήρα καύσης ανθρώπου οποίους παρουσιάζουν περιορισμούς όσον αφορά τα πελλετς που μπορούν να κάψουν παρουσιάζουν περιορισμούς όσον αφορά τα πελλετς που μπορούν να κάψουν. Για να λειτουργεί σωστά ο καυστήρας θα πρέπει να υπάρχουν μόνο pellet συγκεκριμένης ποιότητας, προκαλώντας έτσι την ομηρεία του καυστήρα καύσης ανθρώπου του Καυστήρα από συγκεκριμένο προμηθευτή pellets και άρα αδυναμία επιλογής ανάμεσα από διαφορετικά καύσιμα ενώ την ίδια στιγμή, η χρήση καυσίμου χαμηλότερης ποιότητας, μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκαρίσματα, δυσλειτουργίες, ταλαιπωρία και έξοδα συντήρησης.

καυστήρα καύσης ανθρώπου μάσημα 32 φορές απώλεια βάρους

Θα πρέπει τέλος να τονίσουμε πως λόγω των διάφορων παρεμβάσεων που θα γίνουν στον λέβητα και μια που ΔΕΝ είναι όλοι οι λέβητες ικανοί να διαχειριστούν το Pellet σαν καύσιμο, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η ποιότητα, η οικονομία, η διάρκεια ζωής και η απόδοση του τελικού συστήματος. Οι Λέβητες Pellets και Στερεών Καυσίμων είναι κατασκευασμένοι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πάντα ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται από Διεθνείς Οργανισμούς και οι οποίοι διαφέρουν κατά πολύ από τον τρόπο κατασκευής Λεβητών Υγρών και Ορυκτών Καυσίμων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου κτλ.

Η εταιρία μας προτείνει πάντα την αλλαγή ή την παράλληλη εγκατάσταση ολόκληρου του συστήματος Λέβητα-Καυστήρα με ένα Λέβητα Στερεών Καυσίμων, ώστε να υπάρχει διασφαλισμένη η εύρυθμη λειτουργία και ή απόδοση της εγκατάστασης θέρμανσης, ενώ ταυτόχρονα να παραμένει φιλική προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Share this entry.

καυστήρα καύσης ανθρώπου υποτροφίες για καταυλισμούς απώλειας βάρους

Παρόμοια δημοσιεύσεις