G3 καυστήρα λίπους

g3 καυστήρα λίπους

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Μετά g3 καυστήρα λίπους ανάφλεξη, ρυθμίστε την παροχή θερμότητας περιστρέφοντας Δοχείο καυσίμου Προστατευτικό σύστημα απομόνωσης. Ανοίξτε την τροφοδοσία υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και κλείστε την περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Συνδέστε τη φιάλη υγραερίου - ρυθμιστή πίεσης Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αποσυνδέστε τον περιστρέφοντας δεξιόστροφα Μειώστε την πίεση του υγραερίου Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Στερεώστε τη σύνδεση ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Διοχετεύστε υγραέριο προς τον καυστήρα 4 5 Λειτουργία Με ανοιχτή βαλβίδα φιάλης G1 και ρυθμιστή φλόγας το αέριο διέρχεται από το λάστιχο αερίου G7 και στον καυστήρα που αντιστοιχεί στον ρυθμιστή φλόγας.

Εάν πιέσετε το ρυθμιστή φλόγας Bενεργοποιείται η ενσωματωμένη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη A προκαλώντας σπινθήρα στο σπιθηριστή των καυστήρων. Χρήση Ενδεδειγμένη χρήση Η ψησταριά είναι μια ψησταριά αερίου για υπαίθρια χρήση. Χρησιμοποιείται κατάλληλα όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παρασκευή τροφίμων που μπορούν να ψηθούν σε ψησταριά τηρώντας όλα όσα αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.

Η ψησταριά είναι μόνο για ιδιωτική χρήση.

Δοκιμή καυστήρα αερίου 3 - συγκρίσεις. Com 2020

Μη ενδεδειγμένη χρήση Δεν επιτρέπεται διαφορετική ή πέραν της g3 καυστήρα λίπους χρήση. Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά ως θέρμανση.

Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά για τη θέρμανση υλικών εκτός τροφίμων που μπορούν να ψηθούν σε ψησταριά. Υποδείξεις ασφαλείας Εννοιολογικός προσδιορισμός υποδείξεων που χρησιμοποιούνται Για την επισήμανση κινδύνων και σημαντικών πληροφοριών χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες τα ακόλουθα σύμβολα και οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης: Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολο και λέξη επισήμανσης Υπόδειξη ότι υπάρχει ένας πιθανός κίνδυνος, που μπορεί να επιφέρει σοβαρές Κίνδυνος σωματικές βλάβες ή σοβαρές υλικές ζημιές, εάν δεν ληφθούν τα αναφερόμενα μέτρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ! Για ασφάλεια και Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Υποδείξεις χρήσης Σύμβολο! Υπόδειξη ότι υπάρχει g3 καυστήρα λίπους χρήσιμη λειτουργία ή χρήσιμη συμβουλή Νόμιμη εγγύηση και εγγύση κατασκευαστή Η ψησταριά σας της εταιρείας Landmann παραδόθηκε από το εργοστάσιο ως ποιοτικό προϊόν σε άρτια κατάσταση.

Ως εκ τούτου η Landmann, πέραν των προβλεπόμενων από την νομοθεσία δικαιωμάτων σας εγγύησης, προσφέρει μία πρόσθετη 5ετή εγγύηση ποιότητας και διάρκειας ζωής κατά της σκουριάς των κατασκευασμένων από ανοξείδωτο χάλυβα καυστήρων. Οποιεσδήποτε αξιώσεις απορρέουν από τη νόμιμη και εργοστασιακή εγγύηση αποκλείονται καταρχήν στην περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της ψησταριάς καθώς και χρήσης μη εγκεκριμένων καυσίμων.

απώλεια βάρους έναντι κάψιμο λίπους

Παρακαλούμε, για τις περιπτώσεις νόμιμης ή εργοστασιακής εγγύησης φυλάξτε το παραστατικό αγοράς. Ποτέ μη θέτετε την ψησταριά σε λειτουργία, εφόσον υπάρχουν εμφανείς ζημιές. Ποτέ μην πραγματοποιείτε τεχνικές τροποποιήσεις στην ψησταριά.

g3 καυστήρα λίπους

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της εταρείας Landmann. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, που δεν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη ψησταριά βλέπε κεφάλαιο "Αξεσουάρ", σε περίπτωση αμφιβολιών ρωτήστε στο τμήμα υποστήριξης g3 καυστήρα λίπους.

Εργαλεία χρήστη

Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το επίπεδο του εδάφους δηλ. Ποτέ μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη την ψησταριά.

Προσέχετε ιδίως ώστε να μην πλησιάσουν παιδιά ή άτομα με νοητική υστέρηση κοντά στην ψησταριά. Τα συγκεκριμένα άτομα δεν μπορούν πάντα να διακρίνουν πιθανούς κινδύνους.

Για παραγγελίες

Κατά το χειρισμό της ψησταριάς φοράτε πάντα γάντια ψήστη. Τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να καταστούν επικίνδυνα για τη ζωή σε περίπτωση κατάποσης.

Λάβετε επίσης υπόψη, πως υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας, σε περίπτωση κάλυψης των αναπνευστικών οδών από τη μεμβράνη της συσκευασίας. Υπολειπόμενοι κίνδυνοι ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καυτές επιφάνειες και εξαρτήματα Κατά τη λειτουργία αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένα τμήματα της ψησταριάς, ιδίως κοντά στη μονάδας ψησίματος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρά εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με τα εξαρτήματα που βρίσκονται κοντά στη μονάδα ψησίματος.

Δεδομένου ότι η πλήρης θερμοκρασία είναι άμεσα διαθέσιμη, η σχάρα είναι έτοιμη για γρήγορη χρήση.

Φωτιά ή υποβόσκουσα πυρκαγιά, εάν βρίσκονται εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά στην ψησταριά. Μέτρα προστασίας πριν από το ψήσιμο: Επιλέξτε το σημείο που θα τοποθετήσετε την ψησταριά έτσι, ώστε να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στην ψησταριά και να μην φτάνουν εκεί. Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά: 2 m από πάνω και 1 m στο πλάι.

g3 καυστήρα λίπους πώς να πάρετε μετρήσεις απώλειας βάρους

Απόσταση από βραδύφλεκτα υλικά, π. Δεν επιτρέπεται να μετακινείται κατά τη λειτουργία.

- Он стал калекой из-за этих бомб. И он знал про них. ГЛАВА 126 - Одна минута.

Μέτρα προστασίας κατά το ψήσιμο: Φοράτε γάντια ψήστη. Προσέχετε ιδίως ώστε να μην πλησιάσουν παιδιά ή ζώα κοντά στην ψησταριά. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, εάν αναφλεγεί ανεξέλεγκτα το διαρρέον ή συσσωρευμένο υγραέριο.

Беккер с трудом сдерживал волнение. Его безумная поездка вот-вот закончится.

Μέτρα προστασίας: Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με καλό αερισμό. Προστατέψτε τη φιάλη υγραερίου και τον αγωγό υγραερίου από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία g3 καυστήρα λίπους άλλες πηγές θερμότητας μεγ.

g3 καυστήρα λίπους ed helms χάνουν βάρος

Ο αγωγός αερίου δεν επιτρέπεται να ακουμπήσει σε καυτά μέρη της ψησταριάς. Κλείνετε αμέσως μετά από κάθε χρήση της ψησταριάς τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.

Οι τελευταίες δοκιμές και συγκρίσεις προϊόντων 2019

Βεβαιωθείτε κατά τη σύνδεση της φιάλης υγραερίου ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε ακτίνα 5 m. Ιδίως: Μην ανάβετε γυμνή φλόγα, μην καπνίζετε και μην ανάβετε ή σβήνετε ηλεκτρικούς καταναλωτές συσκευές, λάμπες, κουδούνια κτλ.

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε ως προς τη στεγανότητα και την αρτιότητα όλες τις συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται υγραέριο. Φροντίστε να αντικαταστήσετε το λάστιχο, εφόσον χρειάζεται, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

Εάν οι g3 καυστήρα λίπους στις οποίες διέρχεται αέριο είναι πορώδης ή χαλασμένες, δεν επιτρέπεται να θέτετε σε λειτουργία την ψησταριά. Το ίδιο ισχύει π.

  1. Пошли.

  2. Ох! - Она не могла скрыть разочарование.

  3. Bt σούπερ λίπος καυστήρα
  4. Adids, - прошептал человек и бросился на него подобно пантере.

Όταν ανάβετε τη φλόγα αερίου μη σκύβετε πάνω από την επιφάνειας ψησίματος, γιατί είναι πιθανή μία φλόγα εκτόνωσης, σε περίπτωση συσσώρευσης του αερίου στη λεκάνη φωτιάς. Για αυτό το λόγο επίσης: σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα μην ανάψετε αμέσως, αλλά πρώτα: γυρίστε το ρυθμιστή φλόγας 3 x B ή C στη θέση Off, ώστε να διακοπεί η παροχή αερίου.

Περιμένετε 3 λεπτά, ώστε να διασφαλιστεί η εξαέρωση μίας πιθανής συσσώρευσης αερίου. Μόνο τότε ανάψτε ξανά τους καυστήρες βλέπε κεφάλαιο Χειρισμός. Κατακάθεται επομένως στο δάπεδο και εκεί εκτοπίζει το g3 καυστήρα λίπους.

Ο καλύτερος καυστήρας αερίου 3 σε σύγκριση

Πιθανές συνέπειες: Ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, όταν σχηματιστεί αντίστοιχη συγκέντρωση υγραερίου. Μέτρα προστασίας: Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το επίπεδο του εδάφους δηλ. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα ασφαλίστε τη φιάλη υγραερίου και αποθηκεύστε την κατάλληλα: Τοποθετήστε στη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου το παξιμάδι και το δεν μπορούν να χάσουν βάρος πώμα.

Μην αποθηκεύετε τη φιάλη υγραερίου σε υπόγειους χώρους, σε κλιμακοστάσια, σε διαδρόμους, σε σημεία διέλευσης πεζών και οχημάτων ανάμεσα από κτίρια και κοντά τους.

Παρόμοια δημοσιεύσεις