Ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους.

ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους

Αιτιολογική σκέψη -1 α νέα - 1 α Μία διαφοροποιημένη και ισορροπημένη διατροφή αποτελεί προϋπόθεση για την καλή υγεία. Τα μεμονωμένα προϊόντα έχουν μόνον σχετική σημασία σε σύγκριση με το σύνολο της διατροφής και η διατροφή αποτελεί έναν μόνο από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση ορισμένων ασθενειών στον άνθρωπο. Άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία, η γενετική προδιάθεση, ο βαθμός σωματικής εξάσκησης, η κατανάλωση καπνού και άλλων ναρκωτικών, η περιβαλλοντική έκθεση καθώς και το στρες μπορούν επίσης να διαδραματίζουν ρόλο στην εκδήλωση ανθρωπίνων ασθενειών.

Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διαφόρων συστάσεων που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της υγείας. Αιτιολόγηση Η υπενθύμιση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει το προοίμιο του νομοθετικού αυτού κειμένου.

Ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους 2 Αιτιολογική σκέψη 3 ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους νέα 3α Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να αφορά τα απλά μηνύματα, είτε συμπεριλαμβάνονται είτε όχι σε εμπορικές ανακοινώσεις, τα οποία συνδέονται με ενημερωτικές εκστρατείες των κρατικών υγειονομικών αρχών για την ενθάρρυνση της υγιεινής κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων, για παράδειγμα τις συστάσεις για κατανάλωση συγκεκριμένων μερίδων φρούτων, λαχανικών και λιπαρών ψαριών.

Τον Ιανουάριο τουη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου FTCστη συνεχή προσπάθεια της για την προστασία των καταναλωτών από ψευδείς ή παραπλανητικές διαφημίσεις των προϊόντων αυτών, ανακοίνωσε το «Operation Failed Resolution». Η FTC, έχει φέρει εκατοντάδες υποθέσεις που αμφισβητούν τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς απώλειας βάρους και συνεχίζει τις προσπάθειες επιβολής του νόμου. Αλλά ο εντοπισμός ψευδών ισχυρισμών προτού να δημοσιευθούν - και πριν να διακινδυνεύσουν οι καταναλωτές τα χρήματά τους και ίσως ακόμη και την υγεία τους σε ένα άχρηστο προϊόν - είναι κάτι που μόνο ο ίδιος ο καταναλωτής μπορεί να κάνει.

Αιτιολόγηση Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να καταργεί τη διάδοση μηνυμάτων υγιεινής διατροφής σε εκστρατείες των εθνικών αρχών καθώς και την κοινοποίησή τους στις επισημάνσεις, στις διαφημίσεις ή στις παρουσιάσεις των τροφίμων. Υπάρχουν εκστρατείες στα κράτη μέλη για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και λιπαρών ψαριών, για παράδειγμα. Τροπολογία 3 Αιτιολογική σκέψη 6 6 Τα τρόφιμα που διαφημίζονται με ισχυρισμούς ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση στον καταναλωτή ότι έχουν περισσότερα θρεπτικά, φυσιολογικά ή άλλα πλεονεκτήματα για την υγεία από παρόμοια ή άλλα προϊόντα χωρίς τέτοιου είδους πρόσθετες θρεπτικές ουσίες.

ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους

Αυτό ενδέχεται να ενθαρρύνει τον καταναλωτή να κάνει επιλογές, οι οποίες άμεσα επηρεάζουν τη συνολική κατανάλωση επιμέρους θρεπτικών ή άλλων ουσιών με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις επιστημονικές συστάσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυνητικά ανεπιθύμητης επίδρασης, ενδείκνυται να επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τα προϊόντα που φέρουν ισχυρισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, παράγοντες όπως η παρουσία ορισμένων ουσιών όπως η περιεκτικότητα οινοπνεύματος του προϊόντος ή τα θρεπτικά συστατικά του προϊόντος αποτελούν κατάλληλα κριτήρια για να καθοριστεί εάν για το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ισχυρισμοί. Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΚ αριθ. Για το λόγο αυτό, χωρίς την απαιτούμενη ανάλυση του κινδύνου η προσέγγιση του κανονισμού για τα "θρεπτικά συστατικά" στερείται βάσεως. Για τον καθορισμό των θρεπτικών χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες κατηγορίες των τροφίμων και η θέση και ο ρόλος αυτών των τροφίμων στη συνολική διατροφή.

Ενδέχεται να χρειάζονται εξαιρέσεις για την τήρηση καθιερωμένων θρεπτικών χαρακτηριστικών σε ορισμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων ανάλογα με το ρόλο και τη σημασία τους στη διατροφή του πληθυσμού. Οι εξαιρέσεις αυτές αποτελούν πολύπλοκες τεχνικές διαδικασίες και η έγκριση των σχετικών μέτρων πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή.

Κατά τον καθορισμό των θρεπτικών χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα όλων των θρεπτικών συστατικών και ουσιών με θρεπτική και φυσιολογική επίδραση. Οι εξαιρέσεις αυτές αποτελούν πολύπλοκες τεχνικές διαδικασίες και η έγκριση των σχετικών μέτρων πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Αιτιολόγηση Ο καθορισμός των θρεπτικών συστατικών αποτελεί επιστημονικό έργο και για το λόγο αυτό πρέπει να επιτελείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να αναγνωρίζονται από την Επιτροπή. Τα θρεπτικά συστατικά δεν πρέπει να εξαντλούνται στην περιεκτικότητα του τροφίμου ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους σάκχαρα, άλατα και λιπαρά. Τροπολογία 5 Αιτιολογική σκέψη 11 11 Η επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει να αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους χρήση ισχυρισμών θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων και οι επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων που χρησιμοποιούν τέτοιους ισχυρισμούς πρέπει να τους αιτιολογούν.

You may like these posts

Ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει να είναι ανάλογη προς την φύση των ωφελειών που προσφέρει το προϊόν. Αιτιολόγηση Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να τονισθούν, σύμφωνα με το άρθρο 14, ορισμένες δυσχέρειες των ΜΜΕ όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να μεταφράζουν στις διάφορες γλώσσες τους ισχυρισμούς θρεπτικών ιδιοτήτων.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ενεκρίθησαν στον κανονισμό για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα ήταν σκόπιμο να καθορισθούν στον παρόντα κανονισμό επίπεδα αναλογικότητας αναλόγως της φύσεως του προβαλλόμενου ισχυρισμού για το κάθε προϊόν: έτσι το απαιτούμενο επίπεδο επιστημονικής αιτιολόγησης για έναν ισχυρισμό μείωσης του κινδύνου ασθενείας θα είναι υπέρτερο από αυτό που επιδιώκεται για τη θεμελίωση λειτουργικού ισχυρισμού.

  • Μερικά από τα πρώτα προϊόντα που εμπίπτει στην απαγόρευση του νόμου ήταν έξι από τα βαριά προωθούνται εμπορικά σήματα απώλεια βάρους και λίπους απώλεια: Dermalin, Κοπή Gel και πιέτα επ.

Τροπολογία 6 Αιτιολογική σκέψη 13 13 Ένας κατάλογος με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς θρεπτικών ιδιοτήτων και τους ειδικούς όρους για τη χρήση τους πρέπει επίσης να καταρτιστεί με βάση τους όρους για τη χρήση τέτοιου είδους ισχυρισμών που έχουν συμφωνηθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχουν καθοριστεί στην κοινοτική νομοθεσία.

Ο κατάλογος αυτός πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Επιπλέον, για συγκριτικούς ισχυρισμούς είναι αναγκαίο τα προϊόντα που συγκρίνονται, να μπορούν να εντοπιστούν σαφώς από τον τελικό καταναλωτή. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να ενημερώνεται τακτικά, για να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη των επιστημών, των γνώσεων και των τεχνικών. Αιτιολόγηση Είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζεται ο κατάλογος με τους ισχυρισμούς θρεπτικών ιδιοτήτων στις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, προκειμένου ο κατάλογος αυτός να λαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερο υπόψη και με την λιγότερη δυνατή ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους τις νέες γνώσεις και τεχνικές.

Τροπολογία 7 Αιτιολογική σκέψη 15 15 Εκτός από τη διατροφή υπάρχουν πολλοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις ψυχολογικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά.

Εγγραφείτε στα newsletter μας

Η επικοινωνία για τις λειτουργίες αυτές είναι συνεπώς πολύ πολύπλοκη και είναι δύσκολο να αποδοθεί ένα κατανοητό, αληθινό και ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους μήνυμα σε ένα σύντομο ισχυρισμό στην επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων. Συνεπώς, ενδείκνυται να απαγορευτεί η χρήση ισχυρισμών με επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση και στη συμπεριφορά.

Συνεπώς, κατά τη χρήση ισχυρισμών με επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση και στη συμπεριφορά πρέπει να απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση. Αιτιολόγηση Κριτήριο για την αξιολόγηση των ισχυρισμών πρέπει να είναι η επιστημονική τεκμηρίωση.

Share on facebook Tweet on twitter Η λειτουργική ιατρική είναι μια μορφή εναλλακτικής ιατρικής που επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και του γαστρεντερικού, ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτοί που την εξασκούν υποστηρίζουν ότι αναπτύσσουν ατομικά θεραπευτικά σχέδια για τους ανθρώπους που θεραπεύουν.

Συνεχώς περισσότερα τρόφιμα που δεν προορίζονται ειδικά για τον έλεγχο του βάρους διατίθενται στην αγορά στα οποία χρησιμοποιούνται τέτοιες αναφορές και αναφορές στην ικανότητα του προϊόντος να μειώσει τις διαθέσιμες θερμίδες από τη διατροφή. Συνεπώς ενδείκνυται η απαγόρευση αναφοράς σε τέτοιου είδους ιδιότητες όλων των τροφίμων. Συνεπώς ενδείκνυται να επιτρέπεται η αναφορά σε τέτοιου είδους ιδιότητες, μόνον εάν είναι επαρκώς και επιστημονικώς τεκμηριωμένες.

Αιτιολόγηση Πβλ.

ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους να χάσετε βάρος ως ταμείο

Τροπολογία 9 Αιτιολογική σκέψη 17 17 Οι ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων που περιγράφουν το ρόλο θρεπτικών ή άλλων ουσιών στη διάπλαση, ανάπτυξη και στις κανονικά φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος, με βάση μακροχρόνια καθιερωμένων και μη αντιφατικών επιστημονικών πορισμάτων, πρέπει να υποστούν διαφορετικού είδους αξιολόγησης και έγκρισης.

Συνεπώς είναι αναγκαίο να εγκριθεί κατάλογος επιτρεπόμενων ισχυρισμών που περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή άλλης ουσίας. Συνεπώς είναι αναγκαίο, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Αρχή, να εγκριθεί κοινοτικός κατάλογος επιτρεπόμενων ισχυρισμών που περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή άλλης ουσίας.

Δίαιτα χάπια Watchdog | Βασική Έρευνα LLC

Επομένως είναι αναγκαία η συμμετοχή της EFSA. Τροπολογία ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους Αιτιολογική σκέψη 19 19 Προϋπόθεση για την καλή υγεία είναι η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και επιμέρους προϊόντα έχουν σχετική σημασία στο πλαίσιο της συνολικής διατροφής και αυτή η διατροφή είναι ένας από πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών.

Άλλοι παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού και άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο περιβάλλον και το άγχος μπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης ασθένειας. Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται όσον αφορά τους ισχυρισμούς που ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους με τη μείωση των κινδύνων ασθένειας.

Αιτιολόγηση Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να προστατευθεί η παραγωγή και η διάδοση των κυριότερων τυπικών προϊόντων για την καλή υγεία του ατόμου. Τροπολογία 11 Αιτιολογική σκέψη 20 20 Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων είναι αληθινοί, σαφείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι στο καταναλωτή για την επιλογή μιας υγιεινής διατροφής, η διατύπωση και η παρουσίαση των ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη γνώμη της Αρχής και στη μετέπειτα διαδικασία χορήγησης έγκρισης.

Επικοινωνία

Αιτιολόγηση Η EFSA είναι αρμόδια μόνον για την επιστημονική αξιολόγηση και στη γνωμοδότησή της πρέπει να εξετάζει, όχι τη διατύπωση αυτή καθαυτή, αλλά κατά πόσον η διατύπωση αποδίδει το ακριβές περιεχόμενο. Τροπολογία 12 Αιτιολογική σκέψη 22 22 Για λόγους διαφάνειας και για να αποφευχθούν οι πολλαπλές εφαρμογές όσον αφορά ισχυρισμούς που έχουν ήδη αξιολογηθεί, πρέπει να καταρτιστεί ένα μητρώο τέτοιων ισχυρισμών.

Αιτιολόγηση Το μητρώο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο για το κοινό και να ενημερώνεται τακτικά, μετά την κατάρτισή του. Τροπολογία 13 Αιτιολογική σκέψη 25 α νέα 25α Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων, και ιδιαίτερα εκείνες των ΜΜΕ, ώστε να μην υπονομεύεται η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα. Τροπολογία 14 Αιτιολογική σκέψη 26 26 Μεταβατική περίοδος είναι αναγκαία για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους τομέα των τροφίμων να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να τονισθούν ορισμένες δυσχέρειες των ΜΜΕ να προσαρμοσθούν σε αυτές τις νομοθετικές αλλαγές. Τροπολογία 15 Αιτιολογική σκέψη 26 α νέα 26α Θα ήταν πρόσφορο να εκπονηθεί γενική εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα διατροφής και με την σημασία που έχουν οι συνήθειες υγιεινής διατροφής.

  • Λίπος καυστήρα καλό για την υγεία
  • Μπορεί να καφέ καφέ καίγονται λίπος

Αιτιολόγηση Η παχυσαρκία γίνεται σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, παράλληλα με την κατάρτιση του παρόντος κανονισμού, θα ήταν σημαντική η θέση σε εφαρμογή γενικής εκστρατείας σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Τροπολογία 16 Άρθρο 1, παράγραφος 2 2.

Ο παρών κανονισμός ισχύει για ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.

τι χάνετε βάρος στην πρώτη

Ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους επίσης για τρόφιμα που προορίζονται για την προμήθεια εστιατορίων, νοσοκομείων, σχολείων, κυλικείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων μαζικού επισιτισμού.

Ο παρών κανονισμός ισχύει για ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων που γίνονται στο πλαίσιο εμπορικών ανακοινώσεων για τρόφιμα, στην επισήμανση, την παρουσίαση ή τη διαφήμιση τροφίμων που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.

Έπειτα, κατέβαλε το ποσόν των 1. Μαζί με τις ψευδείς κριτικές που υποτίθεται ότι προέρχονται από πραγματικούς πελάτες, η FTC ισχυρίστηκε επίσης ότι η εταιρεία έκανε «ψευδείς και αβάσιμους ισχυρισμούς» για τα χάπια γνωστά ως Encapsulations Quality Garcinia Cambogia.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τρόφιμα που προσφέρονται ανοικτά, δηλαδή παρουσιάζονται και πωλούνται χωρίς συσκευασία, και δεν ισχύει για φρούτα και λαχανικά νωπά προϊόντα. Αιτιολόγηση Μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία, που παρασκευάζουν οι ίδιες τα προϊόντα τους και ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους πωλούν κατ' ευθείαν στο χώρο τους, πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού.

Τροπολογία 17 Άρθρο 1, παράγραφος 3α νέα 3α.

Δίαιτα χάπια Watchdog | Οι Διατροφή μπαλώματα τόσο αποτελεσματική όσο χάπια διατροφής;

Αιτιολόγηση Αυτή η ειδική κοινοτική νομοθεσία διασφαλίζει την προστασία και τη διαφάνεια της αγοράς καθώς και την ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους κυκλοφορία των προϊόντων αυτών καθότι περιλαμβάνει αποτελεσματικές διατάξεις για την επίτευξη των στόχων της υπό εξέταση πρότασης, και διασφαλίζει πιο συγκεκριμένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην εσωτερική αγορά, ενισχύει τη νομική ασφάλεια για τους οικονομικούς παράγοντες, εγγυάται τον θεμιτό ανταγωνισμό και προωθεί και προστατεύει την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων στα οποία αναφέρεται η πρόταση.

Οι οίνοι καλύπτονται ήδη από ειδικές κοινοτικές διατάξεις, που διέπουν τη σήμανση, τον ορισμό, την παρουσίαση καθώς και την προώθηση και σχετική ενημέρωση. Τροπολογία 18 Άρθρο 1, παράγραφος 4 4.

  1. Κορυφή καύση λίπους
  2. Οι δίαιτα ή απώλεια βάρους μπαλώματα στην αγορά ως ένα ασφαλές, πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πάρετε τα συστατικά απώλειας βάρους για να σας βοηθήσει να στραφούν αυτά τα περιττά κιλά.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους διατάξεων σχετικά με τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη διατροφή οι οποίες προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά με τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη διατροφή και σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής οι οποίες προβλέπονται από την κοινοτική απώλεια βάρους αποκριές. Αιτιολόγηση Προς αποφυγή της αβεβαιότητας για το αν τα συμπληρώματα διατροφής εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να αναφέρονται ειδικά στο άρθρο 1, παρ.

Τροπολογία 19 Άρθρο 1, παράγραφος 4α νέα 4a. Αιτιολόγηση Αν συμπεριληφθούν τα εμπορικά σήματα ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, το αποτέλεσμα θα ήταν μείζων νομική αβεβαιότητα και θα αδικούνταν όσοι ήδη κατέχουν εμπορικές ονομασίες, οι οποίοι εξαρτώνται εν μέρει σε μεγάλο βαθμό από την αναγνώριση της εμπορικής τους ονομασίας.

Αιτιολόγηση Εξακολουθούν να εφαρμόζονται όλοι ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους ισχύοντες ορισμοί βαθιά απώλεια βάρους λίπους ευρωπαϊκή νομοθεσία περί τροφίμων. Τροπολογία 22 Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 3 Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Δίαιτα χάπια Watchdog | Βασική Έρευνα LLC

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. Τροπολογία 23 Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 8 Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

ανεπιθύμητες ενέργειες για τον καυστήρα λίπους roxylean Η καφεΐνη καίει το λίπος

Τροπολογία 24 Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 8α νέο 8α "υγεία" είναι η γενική κατάσταση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευεξίας. Αιτιολόγηση Επειδή η πρόταση απώλεια βάρους για 2 εβδομάδες αφορά κυρίως κανόνες για ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων, η πρόταση Σκορπιός απώλεια βάρους γυναίκα περιέχει ορισμό της υγείας. Ο ορισμός που προτείνεται εδώ προέρχεται από την ΠΟΥ.

Εάν δεν υπάρχει ορισμός για την κατηγορία τροφίμων, η έννοια αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει προϊόντα με πολύ διαφορετική σύσταση, των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, λιπαρά και άλλα ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους συστατικά θα μπορούσε να ποικίλει από μηδέν έως ένα σημαντικά υψηλό επίπεδο.

Επομένως, για λόγους νομικής ασφάλειας και σαφήνειας, η έννοια "κατηγορία τροφίμων" πρέπει να ορίζεται στο άρθρο 2, μαζί με τις άλλες έννοιες.

Δίαιτα χάπια Watchdog | Οι Διατροφή μπαλώματα τόσο αποτελεσματική όσο χάπια διατροφής;

Τροπολογία 26 Άρθρο 3, υποπαράγραφος 2, στοιχείο α α να είναι εσφαλμένη ή παραπλανητική· α να είναι εσφαλμένη, ασαφής ή παραπλανητική· Τροπολογία 27 Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ γ να περιέχει δηλώσεις ή υπαινιγμούς σχετικά με το ότι μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παράσχει ftc ισχυρισμοί απώλειας βάρους ποσότητες θρεπτικών ουσιών γενικά· γ να περιέχει δηλώσεις, νύξεις ή υπαινιγμούς σχετικά με το ότι μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παράσχει επαρκείς ποσότητες θρεπτικών ουσιών γενικά· Αιτιολόγηση Σύμφωνα με τους ορισμούς των ισχυρισμών, στο άρθρο 2.

Τροπολογία 28 Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δα νέο δα να ενθαρρύνει ή να ανέχεται την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου ή να υποτιμά τη σωστή διαιτητική πρακτική. Τροπολογία

Παρόμοια δημοσιεύσεις