Δόση απώλειας βάρους zonisamide,

δόση απώλειας βάρους zonisamide

Το Zonegran αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό από το εικονικό φάρμακο στη μείωση της συχνότητας των κρίσεων όταν χορηγήθηκε ως πρόσθετη αγωγή σε υπάρχουσα θεραπεία. Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Zonegran; Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Zonegran εμφανίζονται σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς είναι απώλεια όρεξης, διέγερση, ευερεθιστότητα, σύγχυση, κατάθλιψη, αταξία η ανικανότητα συντονισμού μυϊκών κινήσεωνζάλη, διαταραχή της μνήμης, υπνηλία, διπλωπία διπλή όραση και μειωμένα επίπεδα διττανθρακικών στο αίμα.

Παρόλο που η εικόνα ασφάλειας του φαρμάκου στα παιδιά και στους ενήλικες είναι παρόμοια, ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες.

θανατηφόρα καύση συντριβής

Το Zonegran μπορεί να προκαλέσει θερμοπληξία και αφυδάτωση, ιδίως στα παιδιά, και τα συμπτώματα αυτά πρέπει να θεραπευθούν αμέσως. Ορισμένοι ασθενείς που δόση απώλειας βάρους zonisamide Zonegran εμφάνισαν σοβαρά εξανθήματα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων συνδρόμου Stevens-Johnson σοβαρός, απειλητικός για τη ζωή τύπος αλλεργικής αντίδρασης που επηρεάζει το δέρμα και τους βλεννογόνους υμένες.

Zonisamide Tablet and Capsule - Drug Information

Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν για το Zonegran περιλαμβάνεται στο δόση απώλειας βάρους zonisamide οδηγιών χρήσης. Το Zonegran δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα που παρουσιάζουν υπερευαισθησία αλλεργία στη ζονισαμίδη, σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρμάκου ή στις σουλφοναμίδες όπως ορισμένα αντιβιοτικά.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Zonegran; Η CHMP έκρινε ότι τα οφέλη του Zonegran υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το εν λόγω φάρμακο. Λοιπές πληροφορίες για το Zonegran: Στις 10 Μαρτίουη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Zonegran. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Zonegran, διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Informacinis lapelis pacientui: sudėtis, indikacijos, poveikis, dozė, sąveika, nepageidaujamos reakcijos, nėštumo, žindymo Β.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι το ο αριθμός των υπέρβαρων ατόμων άνω των 20 ετών έφτανε τα 1. Το εκτιμήθηκε ότι η παχυσαρκία ήταν η βαθύτερη αιτία για 3. Συγκεκριμένα, η παχυσαρκία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, αντίστασης στην ινσουλίνη και ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2, εμφράγματος του μυοκαρδίου, ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, αλλά και με αυξημένη φλεγμονή, υπνική άπνοια, διαταραχές του συμπαθητικού συστήματος, συγκεκριμένα είδη καρκίνων και οστεοαρθρίτιδα.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: Τι είναι το Zonegran και ποια είναι η χρήση του Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Zonegran Πώς δόση απώλειας βάρους zonisamide πάρετε το Zonegran Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες Πώς να φυλάσσετε το Zonegran Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 1.

Τι είναι το Zonegran και ποια είναι η χρήση του Το Zonegran περιέχει τη δραστική ουσία ζονισαμίδη και χρησιμοποιείται ως αντιεπιληπτικό φάρμακο.

Το Zonegran χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων που επηρεάζουν ένα μέρος του εγκεφάλου εστιακές επιληπτικές κρίσεις που μπορεί ή δεν μπορεί να ακολουθηθούν από μια επιληπτική κρίση που να επηρεάσει ολόκληρο τον εγκέφαλο δευτερογενής γενίκευση.

Visuomeninio įvertinimo pranešime

Το Zonegran μπορεί να χρησιμοποιηθεί: μόνο του για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων σε ενήλικες. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Zonegran Μην πάρετε το Zonegran: σε περίπτωση αλλεργίας στη ζονισαμίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου αναφέρονται στην παράγραφο 6σε περίπτωση αλλεργίας σε άλλα φάρμακα της ομάδας των σουλφοναμιδών.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα εξής: σουλφοναμιδικά αντιβιοτικά, θειαζιδικά διουρητικά και αντιδιαβητικά φάρμακα σουλφονυλουρίας, σε περίπτωση αλλεργίας στα φυστίκια ή τη σόγια, μη χρησιμοποιήσετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Το Zonegran ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων σουλφοναμίδες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, σοβαρά δερματικά εξανθήματα και αιματολογικές διαταραχές που πολύ σπάνια μπορεί να είναι θανατηφόρες βλ.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Παρουσιάζονται σοβαρά εξανθήματα σε σχέση με τη θεραπεία με Zonegran, περιλαμβανομένων και περιστατικών συνδρόμου Stevens-Johnson.

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Zonegran αν: είστε κάτω των 12 ετών, επειδή μπορεί να διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο μειωμένης εφίδρωσης, θερμοπληξίας, πνευμονίας και ηπατικών προβλημάτων. Εάν είστε κάτω των 6 ετών, το Zonegran δεν συνιστάται στην περίπτωσή σας. Μειώστε τον κίνδυνο νεφρολίθων πίνοντας επαρκείς ποσότητες νερού.

Το Zonegran μπορεί να μειώσει την εφίδρωση, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Μειώστε τον κίνδυνο αύξησης της θερμοκρασίας πίνοντας δόση απώλειας βάρους zonisamide ποσότητες νερού και προσπαθώντας να δροσίζεστε.

Ενημερώστε τον γιατρό σας καθότι μπορεί να χρειαστεί να το παρακολουθήσει. Εάν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ισχύουν στην περίπτωσή σας, ενημερώστε τον γιατρό σας προτού πάρετε το Zonegran.

Zonegran | myHealthbox

Ενημερώστε τον γιατρό σας σχετικά με τους ακόλουθους κινδύνους: Πρόληψη υπερθέρμανσης και αφυδάτωσης σε παιδιά Το Zonegran μπορεί να προκαλέσει μείωση στην εφίδρωση και θερμοπληξία στο παιδί σας, οι οποίες εάν δεν αντιμετωπισθούν μπορούν να οδηγήσουν σε εγκεφαλική βλάβη και θάνατο.

Τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά σε περίοδο ζέστης.

απώλεια βάρους gardendale al μπορείτε να χάσετε βάρος με την εμμηνόπαυση

Όταν το παιδί σας παίρνει το Zonegran: Διατηρήστε το παιδί σας δόση απώλειας βάρους zonisamide, ειδικά σε περίοδο ζέστης Το παιδί σας πρέπει να αποφεύγει τη βαριά άσκηση, ειδικά σε περίοδο ζέστης Δώστε στο παιδί σας να πιει άφθονο κρύο νερό Το παιδί σας δεν πρέπει να πάρει οποιοδήποτε από αυτά τα φάρμακα: αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης όπως η τοπιραμάτη και η ακεταζολαμίδη και αντιχολινεργικοί παράγοντες όπως η κλομιπραμίνη, η υδροξυζίνη, η διφαινυδραμίνη, η αλοπεριδόλη, η ιμιπραμίνη και η οξυβουτυνίνη.

Σωματικό βάρος: Θα πρέπει να παρακολουθείτε το βάρος του παιδιού σας κάθε μήνα και να επισκεφθείτε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν εάν το παιδί σας δεν παίρνει αρκετό βάρος. Το Zonegran δεν συνιστάται σε παιδιά που είναι λιποβαρή ή δεν έχουν πολλή όρεξη και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε εκείνα με βάρος κάτω των 20 kg. Αυξημένα επίπεδα οξέων στο αίμα και νεφρόλιθοι: Μειώστε αυτούς τους swindon κέντρο απώλειας βάρους εξασφαλίζοντας ότι το παιδί σας πίνει αρκετό νερό και δεν λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει νεφρόλιθους βλ.

Άλλα φάρμακα. Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί τα επίπεδα διττανθρακικών στο αίμα του παιδιού σας και τα νεφρά βλ.

Μη δώσετε αυτό το φάρμακο σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών διότι δεν είναι γνωστό εάν τα πιθανά οφέλη είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους για αυτή την ηλικιακή ομάδα. Άλλα φάρμακα και Zonegran Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Το Zonegran θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ενήλικες προσεκτικά όταν λαμβάνεται με φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν πέτρες στα νεφρά, όπως η τοπιραμάτη δόση απώλειας βάρους zonisamide δόση απώλειας βάρους zonisamide ακεταζολαμίδη.

Σε παιδιά, αυτός ο συνδυασμός δεν συνιστάται. Το Zonegran θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τα επίπεδα φαρμάκων όπως η διγοξίνη και η κινιδίνη στο αίμα και επομένως ενδέχεται να απαιτείται μείωση της δόσης αυτών. Άλλα φάρμακα όπως η φαινυτοΐνη, η καρβαμαζεπίνη, η φαινοβαρβιτόνη και η ριφαμπικίνη μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα του Zonegran στο αίμα σας. Το Zonegran με τροφή και ποτό Το Zonegran μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα Εάν είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιείτε επαρκή μέσα αντισύλληψης ενώ παίρνετε Zonegran καθώς και για ένα μήνα αφού σταματήσετε τη λήψη του Zonegran. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν δόση απώλειας βάρους zonisamide αυτό το φάρμακο.

Δεν θα πρέπει να σταματήσετε τη θεραπεία σας χωρίς να το συζητήσετε με τον γιατρό σας. Πρέπει να παίρνετε Zonegran κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας μόνο εάν σας συμβουλέψει ο γιατρός σας.

Έρευνες έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών σε παιδιά γυναικών που έπαιρναν αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Μια μελέτη κατέδειξε ότι τα δόση απώλειας βάρους zonisamide που γεννήθηκαν από μητέρες που χρησιμοποιούσαν ζονισαμίδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν μικρότερα από το αναμενόμενο με βάση την ηλικία κύησης κατά τη γέννηση, συγκριτικά με τα μωρά που γεννήθηκαν από μητέρες που λάμβαναν μονοθεραπεία με λαμοτριγίνη. Φροντίστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της χρήσης ζονισαμίδης για την επιληψία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μη θηλάζετε ενώ παίρνετε Zonegran ή για ένα μήνα αφού σταματήσετε τη λήψη του Zonegran.

φίλτρο απώλειας βάρους το βάρος χάσει συμβουλές

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα για τις επιδράσεις της ζονισαμίδης στην ανθρώπινη γονιμότητα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αλλαγές στις παραμέτρους γονιμότητας. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Zonegran Το Zonegran περιέχει sunset yellow Δόση απώλειας βάρους zonisamide E και allura red AC E Τα σκληρά καψάκια Zonegran mg περιέχουν μια κίτρινη χρωστική ουσία που ονομάζεται sunset yellow FCF E και μια κόκκινη χρωστική ουσία που ονομάζεται allura red AC Eοι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

To Zonegran περιέχει έλαιο σόγιας.

  • Φαρμακευτική Αγωγή Παχυσαρκίας - cubafestla.com
  • Слова Стратмора эхом отдавались в его голове: Уходите немедленно.

  • После разговора со Стратмором она начала беспокоиться о безопасности Дэвида, а ее воображение рисовало страшные картины.

  • Ενώσεις απώλειας λίπους

Εάν είστε αλλεργικοί στα φυστίκια ή τη σόγια, µη χρησιμοποιήσετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Πώς να πάρετε το Zonegran Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες Όταν λαμβάνετε Zonegran μόνο του: Η αρχική δόση είναι mg που λαμβάνεται εφάπαξ ημερησίως.

Αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί κατά μέχρι και mg ανά διαστήματα δύο εβδομάδων.

  • Мне нужен ключ, - повторила Сьюзан.

  • Угрожающий потенциал всей этой ситуации подавил .

  • Даже за широким кольцом терминалов она почувствовала резкий запах одеколона и поморщилась.

  • Πώς μπορεί να χάσει το σωματικό λίπος

Η συνιστώμενη δόση είναι mg εφάπαξ ημερησίως. Όταν λαμβάνετε Zonegran με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα: Η αρχική δόση είναι 50 mg ημερησίως που λαμβάνεται σε δύο ίσες δόσεις των δόση απώλειας βάρους zonisamide mg. Αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί κατά μέχρι και mg ανά διαστήματα μίας έως δύο εβδομάδων.

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι μεταξύ mg και mg. Ορισμένοι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε χαμηλότερες δόσεις. Η δόση μπορεί να αυξηθεί πιο αργά εάν εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες, είστε ηλικιωμένος, ή εάν ήδη υποφέρετε από νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα.

Φαρμακευτική Αγωγή Παχυσαρκίας

Χρήση σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών και εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών που ζυγίζουν τουλάχιστον 20 kg: Η αρχική δόση είναι 1 mg ανά kg σωματικού βάρους που λαμβάνεται εφάπαξ ημερησίως. Αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί κατά 1 mg ανά kg σωματικού βάρους ανά διαστήματα μίας έως δύο εβδομάδων.

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 6 έως 8 δόση απώλειας βάρους zonisamide ανά kg για ένα παιδί με σωματικό βάρος έως και 55 kg ή έως mg για ένα παιδί με δόση απώλειας βάρους zonisamide βάρος πάνω από 55 kg οποιαδήποτε δόση είναι μικρότερη που λαμβάνεται εφάπαξ ημερησίως. Παράδειγμα: Ένα παιδί που ζυγίζει 25 kg θα πρέπει να παίρνει 25 mg εφάπαξ ημερησίως για την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια η ημερήσια δόση αυξάνεται κατά 25 mg κατά την έναρξη κάθε εβδομάδας μέχρι να επιτευχθεί ημερήσια δόση μεταξύ των έως mg.

δόση απώλειας βάρους zonisamide

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Δόση απώλειας βάρους zonisamide είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά ασθενής, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα καψάκια Zonegran πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό. Δόση απώλειας βάρους zonisamide μασάτε τα καψάκια. Το Zonegran μπορεί να λαμβάνεται μία ή δύο φορές την ημέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν παίρνετε το Zonegran δύο φορές ημερησίως, η μισή ημερήσια δόση πρέπει να λαμβάνεται το πρωί και η άλλη μισή το βράδυ.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Zonegran από την κανονική Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Zonegran από την κανονική, ενημερώστε αμέσως έναν φροντιστή συγγενή ή φίλοτον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο τμήμα πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου, παίρνοντας μαζί σας το φάρμακό σας. Ίσως να αισθανθείτε υπνηλία και θα μπορούσατε να χάσετε τις αισθήσεις σας. Μπορεί επίσης να αισθανθείτε αδιαθεσία, πόνο στο στομάχι, μυϊκές συσπάσεις, κίνηση των ματιών, αίσθηση λιποθυμίας, βραδύ καρδιακό ρυθμό και μείωση της αναπνευστικής και νεφρικής λειτουργίας.

Μην επιχειρήσετε να οδηγήσετε. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Zonegran Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση, μην ανησυχείτε, πάρτε την επόμενη δόση στην ώρα της. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Zonegran Το Zonegran προορίζεται να λαμβάνεται ως μακροχρόνια θεραπεία. Μη μειώσετε τη δόση ή μη σταματήσετε τη λήψη του φαρμάκου εκτός εάν σας συμβουλέψει ο γιατρός σας να το κάνετε. Εάν ο γιατρός σας συμβουλέψει να σταματήσετε τη λήψη του Zonegran, η δόση σας θα μειωθεί σταδιακά έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος περισσοτέρων κρίσεων. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Παρόμοια δημοσιεύσεις