Απώλεια βάρους εκπίπτουν φόρους

απώλεια βάρους εκπίπτουν φόρους

απώλεια βάρους συμβουλές σε σύντομο χρονικό διάστημα

Share Αναλυτικές οδηγίες για τις δαπάνες αποδείξεων που πρέπει να έχουν συλλέξει οι φορολογούμενοι το προκειμένου να μην έχουν απώλειες από το ποσό της μείωσης απώλεια βάρους εκπίπτουν φόρους φόρου της νέας φορολογικής κλίμακας καθώς και για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις εκπτώσεις δαπανών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κ.

Χάρη Θεοχάρη. Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη αποδείξεις για τις εξής δαπάνες: - όλα τα είδη διατροφής - όλα τα οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού - όλα τα είδη ενδύσεως και υπόδησης - οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας.

απελπισμένοι να χάσουν βάρος σε 2 εβδομάδες εύκολη απώλεια βάρους σε μια εβδομάδα

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρισμό, οι τόκοι δανείου, οι δημοτικοί φόροι. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μεταφορικών μέσων αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κλπτα εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και τα διόδια.

απώλεια βάρους εκπίπτουν φόρους mlite αδυνατίσματος

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη ΔΤ και σε συνδρομητικά κανάλια. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι δαπάνες για ωδεία, γυμναστήρια, σχολές χορού κλπ.

10 Συνδυασμοί Τροφών Για Να Τριπλασιάσετε Την Απώλεια Βάρους

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση. Ο προηγούμενος επιμερισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδημα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

απώλεια βάρους εκπίπτουν φόρους

Στην περίπτωση που δεν απώλεια βάρους εκπίπτουν φόρους το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις Εκπτώσεις Δαπανών - Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι εκπτώσεις από το φόρο για τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, εισφορές σε ταμεία ασφάλισης κ.

Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση.

απώλεια βάρους εκπίπτουν φόρους

Υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Διευκρινίζεται ότι ο επιμερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο αν δηλώνεται και από τους δύο συζύγους εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Οι δαπάνες για τις οποίες έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, έχουν, κατά κατηγορία δαπάνης, ως το συνημμένο παράρτημα. Κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1. Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν τα ευρώ.

Παρόμοια δημοσιεύσεις